Sample Image

 

 

 

 

Jongerenopbouwwerk

In de onze visie is de hedendaagse jongerenwerker (of jeugdopbouwwerker) de verbindende schakel tussen de leefwereld van jongeren en het systeem waarin volwassenen functioneren. Om deze rol goed te kunnen vervullen vormt (pro-)actieve benadering van jongeren de kern van de uitvoering.

Het jeugdopbouwwerk wordt uitgevoerd binnen de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer, in een tandemsamenwerking met duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en met oog voor ieders deskundigheid.
Voor de jongerenwerkers van Jeugd-Punt geldt het uitgangspunt dat er gewerkt wordt met jongeren, maar voor de gemeente.

Bij ambulant werk worden jongeren opgezocht op de plekken, waar zij zich ophouden. Dat kan dus zijn op straat, maar ook bij verenigingen, op school of bij populaire uitgaansgelegenheden. Voor de uitvoering van dit werk en het opstellen van groepsanalyses hanteert Jeugd-Punt een protocol ‘ambulant werken’.

De doelgroepen van het jeugdopbouwwerk zijn tieners (10–16 jaar) en jongeren (16–23 jaar). In de uitvoering richt het jeugdopbouwwerk zich vooral op die groepen, die over het algemeen minder dan gemiddeld gebruikmaken van bestaande voorzieningen en gemeenschappelijk kenmerken hebben. Dat kunnen risico’s zijn (gezondheid, vandalisme en dergelijke), maar ook kansen om op een positieve manier vorm te geven aan de vrije tijd of actief te zijn in de wijk of buurt.

 

Meer info, check Facebook & Twitter of via www.Jeugd-Punt.nl

 

 

Sample Image

 

 

 

 

Wat is er voor jongeren te doen in Maarssen?

In juni 2008 is het project ‘Whatever in Maarssen’ (WIM) gestart. Dit project heeft als doel een passend activiteitenaanbod te creëren voor de jongeren in Maarssen en de jongeren-participatie te bevorderen door samen te werken met de jongeren zelf en verschillende (jongeren)organisaties in de gemeente Maarssen. Kijk op: www.whateverinmaarssen.nl.