Maandag 22 maart en woensdag 24 maart hebben commissieleden gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de raadscommissievergaderingen Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid. Zie bijlage Inspraakdocument

Zie tekening met de voorgenomen uitbreiding.

plan Lidl

De aanbouw gaat om een stuk van 38 m2. Dit stuk wordt verkocht, maar de gemeente geeft zomaar 94 m2 gratis weg! Want waar de vrachtwagens gelost worden, wordt de rijbaan afgebakend. De Lidl kan dit als zijn eigen terrein gaan beschouwen. Zogenaamd voor de veiligheid van fietsers, maar daar zijn de varkensruggen levensgevaarlijk voor. Je kunt als een projectiel gelanceerd worden, als je daar per ongeluk overheen gaat met je fiets of scooter.

Van een bewoner hoorden wij dat er dagelijks 4-7 vrachtwagens geladen en gelost worden. Deze kruisen allemaal het fietspad. Daardoor blijft het levensgevaarlijk en wordt het niet veiliger.

Heeft u klachten over de Lidl of de vrachtwagens. Stoort u zich aan de vroege tijdstippen van het laden en lossen? Laat u dat vooral weten bij het meldpunt Dagelijks Beheer van de gemeente Maarssen via 0346-594211 of via het digitale formulier

Wij kregen te horen dat er helemaal geen klachten waren over de Lidl.

Lees ook het verslag van de vergadering van de raadscommissie waar de wijkcommissie heeft ingesproken. Wethouder Van Vossen vindt het maar een kleine uitbreiding en economisch verantwoord.

Verslag raadsvergadering commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 22 maart 2010.