Hoogspanningsleiding in het park,  vervanging van de kabels i.v.m. geluidsoverlast.

In de zomer van 2011 vervangt Stedin de hoogspanningskabels in Maarssenbroek. Dit is nodig, omdat de huidige hoogspanningskabels geluidsoverlast veroorzaken bij omwonenden.

 

 

- Stedin heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak van het fluitende geluid dat al bij lage windsnelheden van de hoogspanningsleiding af komt.  Dit onderzoek is gedaan door een akoestisch bureau door in een meetkamer stukken kabel op te stellen in een luchtstroom en het geluid te meten dat door de wind langs de kabel wordt veroorzaakt.  Hierbij is geconstateerd dat de kabel die er nu hangt inderdaad bij lage windsnelheden al een hinderlijk gefluit veroorzaakt.

Daarna is een groot aantal andere kabelsoorten ook getest op geluidsafgifte.

Bij verscheidene kabels bleek dat die geen hinderlijk gefluit veroorzaakten, en daaruit is een kabel gekozen die als vervanger zal dienen voor de huidige kabels.

Het uitgebreide rapport van het geluidsonderzoek is te lezen op de site van Stedin.

www. stedin.net  klik op  “Consumenten en kleinzakelijk” en daarna links op “Projecten”  of gebruik onderstaande link.   NOTE:  in het rapport wordt de kabel als “geleider” aangeduid.

http://www.stedin.net/SiteCollectionDocuments/Consumenten_en_kleinzakelijk/rapport%20windtunnelonderzoek%20Peutz%20meerdere%20geleiders.pdf

 

- Ook heeft Stedin laten onderzoeken of de vervanging van de kabels gevolgen heeft voor de door de hoogspanningsleiding afgegeven elektro-magnetische straling.

Belangrijkste conclusie : de afgegeven elektro-magnetische straling is niet hoger dan bij de huidige kabels (geleiders)

Ook dit rapport is te lezen op dezelfde plek op de site van Stedin, of gebruik onderstaande link

http://www.stedin.net/SiteCollectionDocuments/Consumenten_en_kleinzakelijk/2011%20Rapport%20Petersburg%20Consultants.pdf

 

- Op 28 april is door Stedin een informatieavond gehouden in het Niftarlake College voor de Gemeente , wijkcommissies en bewoners.  Hiervan is een verslag gemaakt en dit is enige dagen geleden aan de wijkcommissies toegestuurd.

Belangrijkste punten :

* Stedin heeft er vertrouwen in dat de nieuwe kabels aan de eisen voldoen en de oplossing zijn voor het geluidsprobleem.

* Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan gaat Stedin net zo lang door tot er kabels hangen die geen problemen geven.

* De kabels ondergronds brengen is voorlopig niet aan de orde wegens de hoge kosten. Stedin verwacht dat -na de vervanging door een ander type kabel-  de problemen opgelost zullen zijn.

* Na de vervanging zullen geluidsmetingen en stralingsmetingen verricht worden om te bepalen of de gemaakte theoretische berekeningen kloppen met de praktijk, en aan de wettelijke normen wordt voldaan.

Ook het verslag van deze avond is te vinden op dezelfde plek op de site van Stedin, of gebruik onderstaande link

http://www.stedin.net/SiteCollectionDocuments/Consumenten_en_kleinzakelijk/Verslag%20Informatieavond%2028%20april%202011.pdf

 

Noot:  De wijkcommissie Reigerskamp is samen met de andere wijkcommissies van de aan het park grenzende wijken Boomstede, Fazantenkamp, Valkenkamp en Zwanenkamp betrokken geweest bij voor-overleg met wethouder Ploeg met betrekking tot het standpunt van de gemeente.

Namens deze gezamenlijke wijkcommissies zijn vertegenwoordigers van de commissies Boomstede en Fazantenkamp ook aanwezig geweest bij overleg van de gemeente met Stedin.