Metingen in Fazantenkamp
Zoals in onze Nieuwsbrief van september al gemeld zijn op 27 juli er bij de hoogspanningsleiding in het park van Fazantenkamp metingen verricht van de door de leiding afgegeven elektromagnetische straling. Deze metingen zijn gedaan door mensen van de KEMA, in opdracht van Stedin naar aanleiding van het verzoek van bewoners en wijkcommissies van de wijken langs het park.|
Er werd maar weinig straling gemeten omdat de hoogspanningsleiding op dat moment maar laag belast werd. Omdat de straling toeneemt naarmate de stroomsterkte door de leiding groter wordt, moesten de gemeten waarden nog door KEMA omgerekend worden om te bepalen hoe hoog de straling wordt wanneer de hoogspanningsleiding normaal belast wordt.

 

Door de Nederlandse overheid wordt uit voorzorg een stralingswaarde van gemiddeld 0,4 microTesla gehanteerd als maximum, waarbeneden geen verhoogde kans is op kinderleukemie bij kinderen die langdurig verblijven nabij bovengrondse hoogspanningsleidingen.
Op basis van de verrichte metingen en berekeningen concludeert KEMA dat de zône waarbinnen de gemiddelde straling hoger is dan 0,4 microTesla aan de zijde van de woonwijken niet verder ligt dan op ± 20 meter uit het hart van de masten. (Door de manier van ophangen van de kabels is die zône wat breder aan de snelweg-zijde van de masten, maar in dat gebied verblijven kinderen maar tijdelijk)
De masten zijn op zodanige afstand van de huizen geplaatst dat ook in Fazantenkamp en Boomstede
(waar de hoogspanningsleiding het dichtst bij de huizen ligt) de norm voor de straling in de huizen niet wordt overschreden. In Reigerskamp liggen de huizen aan de parkrand veel verder van de hoogspanningsleiding af (± 60 meter), waardoor de straling daar veel minder is dan de norm.
Het MEC ligt net buiten de zône, de Kinderboerderij en het Superspeelspoor liggen midden in de zône. Daarbij moet u echter wel bedenken, dat mogelijk gevaar pas optreedt als kinderen langdurig (en dat wil zeggen gedurende hele lange dagen en dan ook nog dag in, dag uit) daar verblijven.
Verder is er overal elektromagnetische straling. Ook de stroomkabels onder de straat en in uw huis geven straling af, en ook allerlei elektrische apparaten zoals tv, computerscherm, geluidboxen, magnetron, mobiele telefoontjes etc. en alles waar een elektromotor of dynamo in zit.

Het KEMA rapport is te vinden op de site van Stedin via onderstaande link
http://www.stedin.net/Informatie_voor/Consumenten_en_kleinzakelijk/Pages/Projecten_kleinzakelijk.aspx

Of direct te downloaden via deze link :
http://www.stedin.net/SiteCollectionDocuments/Consumenten_en_kleinzakelijk/2011_10%20KEMA-rapport%20Maarssenbroek.pdf