De wijktafel vindt plaats op maandagavond 9 januari 2012 in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611.

 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, 21-21.20u pauze, 21.20-22.20 vervolg, 22.30u -23u gelegenheid voor nazit.

Agenda:

1) Welkom, punten bewoners en inpassing in de rondvraag.(Voorzitter wijkcommissie Trees van den Hoogen)

2) Activiteiten gemeente 2011, 2012 (Wijkbeheerder Mario van Dijk)

3) De (on)veiligheid in Reigerskamp ( Wijkagent Koen Buysman )

4) Terugblik 2011, vooruitblik 2012 (Voorzitter wijkcommissie)

5) Rondvraag, bewoners aan het woord