Het hondebeleid stichtsevecht is te vinden via deze link

De hoofdlijnen zijn kort en duidelijk:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Hondenspeelplaats: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen, maar wél een opruimplicht geldt, met uitzondering voor hulphonden.

Losloopgebied: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen en waar géén opruimplicht geldt.

Verbodsgebied: Alle kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides en door het college als zodanig aangewezen gebieden, zijn verboden voor honden, met uitzondering van hulphonden.

Artikel 2. Aanlijnplicht

  • 1. Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn, tenzij het een hulphond betreft.
  • 2. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het een verharde weg of een openbare plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk beheer) betreft.
  • 3. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht niet c.q. wel geldt.

Artikel 3. Opruimplicht

  • 1. De opruimplicht houdt in, dat de eigenaar of houder van de hond verplicht is de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen.
  • 2. Binnen de bebouwde kom geldt deze regel altijd, met uitzondering van een hulphond.
  • 3. Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet, tenzij het een verharde weg of een openbaar plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk) betreft.
  • 4. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de opruimplicht niet c.q. wel geldt.