Helaas heeft de voorzitter van de wijkcommissie Trees van den Hoogen, wegens privéredenen besloten om met haar werkzaamheden voor de wijkcommissie te stoppen.

In de afgelopen vier jaar heeft zij eerst als lid en daarna als voorzitter op enthousiaste en inspirerende wijze veel werk verzet voor de wijkcommissie, met name als succesvolle kartrekker van het Klimaatstraatfeest, maar ook voor het maken en verspreiden van de Nieuwsbrief.

De wijkcommissie respecteert haar besluit, maar vindt het erg jammer dat zij afscheid van ons neemt.