Signaleringsteam Reigerskamp opgericht
De wijkcommissie is zeer verheugd dat verscheidene mensen uit Reigerskamp zich in willen zetten voor het veiliger maken van onze wijk!
Er is inmiddels een klein team gestart als signaleringsteam. Zij doen dit in goede samenwerking met onze wijkagent. Bij toerbeurt lopen zij een ronde door onze wijk, waarbij zij bewoners kunnen attenderen op onveilige situaties en zij geven ook verdachte situaties door aan de wijkagent.
Het is een enthousiaste groep, maar als er meer leden zijn dan kunnen er ook meer rondes gelopen worden. Wilt u ook af en toe een rondje meelopen? Of wilt u meer weten wat het inhoudt? Stuur dan uw vraag in via het contactformulier.