Restafval en GFT
Oneven weken op vrijdag: Restafval
Even weken op maandag: GFT (week 23 t/m 39 elke week)
Geheugensteuntje: als op vrijdag de grijze bak geleegd wordt, dan kan op de maandag daaropvolgend de groene bak aan de weg.

Gewijzigde ophaaldagen 2012
Pasen: Het GFT-afval van maandag 9 april wordt opgehaald op zaterdag 7 april.
Koninginnnedag: Het GFT-afval van maandag 30 april wordt opgehaald op dinsdag 1 mei.
Pinksteren: Het GFT-afval van maandag 28 mei wordt opgehaald op zaterdag 26 mei.

Oud papier
4e zaterdag van de maand (in juli wordt er geen papier opgehaald)
Aanbieden in stevige handzame papieren tas/doos

Plastic
Elke 2e + 4e maandag van de maand m.u.v. feestdagen

Extra zakken nodig?
Via www.zakkenservice.nl  De zakken worden gratis naar u opgestuurd.
Extra zakken zijn gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Bibliotheek Maarssenbroek, Bisonspoor 1161 in Maarssen;|

  • het gemeentelijk afvalscheidingstation, Diependaalsedijk 120 in Maarssen;
  • Kringloopwinkel De Sirkel, Diependaalsedijk 120A en op Nassaustraat 55, in Maarssen;
  • het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen
  • Bibliotheek Maarssen-dorp, Harmonieplein 2 in Maarssen;
  • Dorpshuis De Veenkluit, Dominee Ulferslaan 25 in Tienhoven;

Containers en oud papier kunnen worden neergezet op de aangegeven aanbiedingsplaatsen voor afval

Containers voor papier, lege flessen en kleding zijn ook te vinden schuin tegenover de Lidl

Grofvuil
Afval wat niet in uw grijze container past, wordt één keer in de vier weken op donderdag gratis opgehaald. U mag maximaal 1 m3 grofvuil per keer aanbieden. U dient uw grofvuil, tot uiterlijk de dinsdag ervoor 12.00 uur, aan te melden bij het Telefonisch Informatiecentrum telefoonnummer 0346 254 000
Overzicht data ophalen grofvuil Reigerskamp (wel eerst bellen): 26-01, 23-02, 22-03, 19-04, 24-05, 21-06, 19-07, 16-08, 13-09, 11-10, 08-11, 06-12.
Grofvuil kunt u kosteloos zelf afgeven bij de gemeentelijke afvalstations.
Grofvuil kunt u ook tegen betaling (€ 25,00 per keer, ook met een maximum van 1m3) op afspraak bij u op laten halen. Hiervoor moet u contact opnemen met het Telefonisch Informatiecentrum.

Grof tuinafval (takkendagen)
Op 6 en 27 maart, 25 september en 6 november zijn er takkendagen. Indien u zich aanmeld voor vrijdag 12.00uur voorafgaand aan de ophaaldag bij www.stichtsevecht.nl of telefoonnummer 0346 254 000 worden takken en snoeihout met een maximale lengte van 1,50 meter bij u aan huis afgehaald.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.stichtsevecht.nl