AED

Er zijn momenteel (26-5-2020) 4 AED's in Reigerskamp beschikbaar.

Beschikbaar in openingstijden:
Nr 483 Huisarts maandag tot en met vrijdag in de ochtend
Nr 610 lidl maandag tot en met zaterdag 

Permanent beschikbaar:
Nr 241
Nr 719

Deze informatie staat ook op de app HartslagNu

Reanimatiecursussen zijn onder andere te volgen bij Het Rode Kruis en worden over het algemeen vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
https://shop.rodekruis.nl/cursus-reanimatie-en-aed

Spannend struinen en spelen bij het Milieu Educatief Centrum

Het MEC Maarssen is gelegen in het park Reigerskamp, naast het Superspeelspoor en kinderboerderij Otterspoor. Het MEC verzorgt al meer dan 20 jaar, met veel plezier,  natuur- en milieu educatie voor de scholen in de Gemeente Stichtse Vecht. Wij bieden de scholen leskisten, tentoonstellingen en natuurexcursies aan. Daarnaast verzorgen wij ook recreatieve activiteiten. Op woensdagmiddag kun je bij ons binnenlopen om een natuurkwartiertje uit te voeren, op stap te gaan met een kaboutertasje of aan de slag te gaan in de buurtmoestuin. Elk voorjaar hebben we een driemaandelijks evenement, zoals bijvoorbeeld een natuurtheater met Boswachter Beer. In onze tuin wordt veel gespeeld, je kunt lekker kliederen in de modderkeuken, spetteren bij de waterpomp en struinen door ons ‘bos’, gluren achter het aardeluik … en nog veel meer.

Voor het hele artikel, klik hier.

Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren

Vanaf september 2017 is iedereen die zich zorgen maakt over toenemende geluidsoverlast en milieuvervuiling door vliegverkeer van harte uitgenodigd om ook zijn stem voor stilte uit te brengen. Inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers in het Groene Hart én daarbuiten kunnen daarvoor terecht op www.ikstemvoorstilte.nl. De campagne is ook te volgen op Facebook: facebook.com/geefstilteeenstem en twitter.com/stemstilte.

 

 

Het gehele persbericht

 

 

Hondenbeleid Stichtse Vecht

Het hondebeleid stichtsevecht is te vinden via deze link

De hoofdlijnen zijn kort en duidelijk:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Hondenspeelplaats: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen, maar wél een opruimplicht geldt, met uitzondering voor hulphonden.

Losloopgebied: Door het college aangewezen gebieden, waar honden los mogen lopen en waar géén opruimplicht geldt.

Verbodsgebied: Alle kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides en door het college als zodanig aangewezen gebieden, zijn verboden voor honden, met uitzondering van hulphonden.

Artikel 2. Aanlijnplicht

  • 1. Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aan de lijn, tenzij het een hulphond betreft.
  • 2. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het een verharde weg of een openbare plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk beheer) betreft.
  • 3. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht niet c.q. wel geldt.

Artikel 3. Opruimplicht

  • 1. De opruimplicht houdt in, dat de eigenaar of houder van de hond verplicht is de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen.
  • 2. Binnen de bebouwde kom geldt deze regel altijd, met uitzondering van een hulphond.
  • 3. Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet, tenzij het een verharde weg of een openbaar plaats (zoals bv. een sportpark, recreatieterrein e.d. in gemeentelijk) betreft.
  • 4. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de opruimplicht niet c.q. wel geldt.