let op babbeltrucs

“Een bewoonster van de Pieter de Hooghstraat meldde bij de politie, dat zij bezoek had gehad van twee voor haar onbekende vrouwen. Het tweetal zag kans om uit de woning van de bejaarde vrouw geld en sieraden te stelen.”

Helaas komen deze voorbeelden veel te vaak voor. Ouderen zijn een risicogroep als het gaat om babbeltrucs. Graag willen de gemeente, Welzijn Stichtse Vecht en de politie babbeltrucs onder de aandacht brengen bij ouderen. In samenwerking met een aantal wijkcommissies, dorpsraden en  woonzorgcentra worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij u tips krijgt over het herkennen van een babbeltruc en wat u hiertegen kunt doen. Onder het genot van een kopje koffie zal de wijkagent deze presentatie verzorgen. Hieronder vindt u de data, tijd en locatie van de bijeenkomsten. U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom!

 LET OP: GEWIZIGDE DATUM 

 

19 oktober       Safari (1e etage), Bisonspoor 237, Maarssenbroek                                                            14.00 tot 15.30

 

 

Vakantietips van de politie

Graag willen wij vragen weer extra alert te zijn in de wijk. De afgelopen weken zien we een toename van het aantal woninginbraken en autokraken. Vannacht is er een autobrand geweest in Reigerskamp.


De zomervakantie is in volle gang en veel mensen zijn op vakantie. Een ideale tijd voor inbrekers. De extra ogen en oren in de wijk kan politie goed gebruiken. Mocht u een verdachte situatie zien dan altijd 1-1-2 bellen.

Preventietips

Ook in en om uw eigen huis kunt u maatregelen nemen die de kans op een inbraak verkleinen. Houd ramen en deuren gesloten. Ook wanneer u maar even weg bent, of wanneer u thuis geen zicht hebt op het betreffende raam of de deur. Inbrekers kiezen altijd de gemakkelijkste en de snelste weg.

Ze komen binnen door een open raam of een niet afgesloten achterdeur. Deuren die niet op slot zitten, worden opengebroken. Voor preventietips kunt u terecht op www.politie.nl,

 

Met vriendelijke groet,

Nienke van Zelst

Openbare Orde en Veiligheid

 

 

 

communicatie

Volg Gemeente Stichtse Vecht  op Twitter en Facebook

 

Gemeente Stichtse Vecht maakt gebruik van sociale mediakanalen als Twitter en Facebook. Via @stichtsevecht en www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws. Ook kunt u via Twitter en Facebook vragen te stellen over onze diensten of ons beleid. 

Op onze Facebookpagina kunt u foto’s bekijken van leuke evenementen en leest u wat er leeft in de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om te reageren op onze berichten en zelf berichten te plaatsen. Klik op de ‘Vind ik leuk’-knop en u bent direct met ons verbonden. 

Gemeente Stichtse Vecht wil zichtbaar zijn voor haar inwoners en inzicht geven in de manier waarop - en de dingen waaraan wordt gewerkt. Daarnaast zien we Twitter en Facebook als belangrijk middelen om snel, online, met u in contact te komen, informatie en kennis uit te wisselen en signalen op te pikken uit de samenleving. Gemeente Stichtse Vecht is er immers voor u. 

Wilt u geen nieuwtje meer missen? Volg ons dan op Twitter via @Stichtsevecht. Als u een Twitter-account heeft, kunt u zich aanmelden als vaste volger van @stichtsevecht. Heeft u geen account, dan kunt u de tweets van gemeente Stichtse Vecht ook volgen door @stichtsevecht

 

als zoekterm in te toetsen in uw zoekmachine op internet. Op Facebook vindt u ons via de link www.facebook.com/gemeente.stichtsevecht.nl

Bewonersonderzoek afvalscheiding en duurzaamheid

 De inwoners konden via internet de enquête invullen of er werd op verzoek een enquêteformulier toegestuurd.

De enquête had betrekking op afvalscheiding en duurzaamheid, omdat deze onderwerpen in elkaars verlengde liggen. Inmiddels is het rapport van onderzoeksbureau I&O-research ontvangen. In totaal is de vragenlijst door 3.400 respondenten ingevuld. Dat is een respons van 13 procent wat niet of nauwelijks afwijkt ten opzichte van andere door I&O uitgevoerde onderzoeken. Met deze respons kunnen uitspraken worden gedaan op kernenniveau. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om nieuw beleid te maken of bestaand beleid op aan te passen. De wens om te meten vloeit voort uit het advies van de rekenkamercommissie inzake het afvalbeleid om de gemeenteraad te informeren over de voortgang. Een belangrijk document is de op te stellen afvalvisie/afvalstrategie, waarin nieuwe manieren van het inzamelen van afval aan bod zullen komen. De enquêteresultaten dragen bij aan de beeldvorming wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input is van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling.

Uit het onderzoek komt het volgende beeld naar voren voor wat betreft het onderdeel Afval:

Lees meer: Bewonersonderzoek afvalscheiding en duurzaamheid

Beheer watergangen

Het Hoogheemraadschap past in 2014 als proef het waterbeheer aan.

Voor Maarssenbroek zal dit inhouden dat de watergangen niet 3 keer  maar twee keer per jaar zullen worden gemaaid,

Voor de gehele tekst van deze proef, zie de gelinkte brief.