Politie

Julian Steenbeek is de wijkagent voor Reigerskamp en ook voor Pauwenkamp, Spechtenkamp en Valkenkamp.
Zijn foto staat bij het siteonderdeel fotoalbum.

Als politieagent is mijn primaire taak het opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en hulp verlenen aan hen die dit behoeven. Als wijkagent is mijn taak breder.  Zo onderhoud ik contact met ketenpartners zoals de gemeente, het jongerenwerk, het sociaal wijkteam en de woningbouwverenigingen. Dit contact is belangrijk om eventuele problemen in de wijk vroegtijdig aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. 

Wie ben ik?
In 2009 ben ik mijn politiecarrière begonnen en sinds 2011 werk ik in Maarssen. Ik ben begonnen als surveillant en sinds 2015 werk ik in de incidentenafhandeling (voorheen noodhulp). Ik ben actief als biker en daarom ken ik de wijken op mijn duimpje. Naast mijn reguliere werkzaamheden, zit ik ook bij de mobiele eenheid. 

Ik vind contact met de inwoners van Maarssen belangrijk. Dit moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarom ben ik zeer actief op sociale media. Bereikbaarheid staat bij mij hoog in het vaandel. Heb je mij nodig? Dan kun je altijd een berichtje sturen via de Facebookpagina Politie Stichtse Vecht of telefonisch contact zoeken via 0900-8844. Binnenkort is het ook mogelijk om op www.politie.nl een contactformulier in te vullen. Ik doe mijn best om dan zo snel mogelijk te reageren. 
 

Meldpunten

Politie
U ziet iemand staan bij een auto. U Voelt: Hier klopt is niet. Volgt u hier uw intuïtie? Dan belt u 1-1-2!
Want ook bij verdachte situaties komt de politie direct in actie. Met minder urgente vragen of meldingen
zoals jeugdoverlast belt u 0900 – 8844.

Zorgen om elkaar
Maakt u zich ernstig zorgen over iemand in uw naaste omgeving die hulp nodig heeft bij psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden?
Dan belt u of mailt u de GGD via 030 63 05 480 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of meldpunt@ggdmn.nl.

Ook het sociale wijkteam kan voor informatie worden benaderd. Zij zijn te vinden via https://stichtsevecht.socialekaartnederland.nl/

Huiselijk geweld
Als u vermoedens heeft van huiselijk geweld, zelf vragen heeft of steun nodig heeft, kunt u bellen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 – 126 26 26 of 030 – 25 99 814

Burenruzie
Soms lopen irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie krijgen. Komt u er zelf niet meer uit, neem dan contact op met uw woningcorporatie of met de coördinator Buurtbemiddeling via 0346 – 55 71 21 of via buurtbemiddeling@kwadraad.nl

Ook het sociale wijkteam kan voor informatie worden benaderd. Zij zijn te vinden via https://stichtsevecht.socialekaartnederland.nl/

Hennepteelt
Vermoedens van een hennepkwekerij in uw buurt kunt u melden bij de politie via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

Signaleringsteam
In de wijk Reigerskamp is een signaleringsteam actief. Dit signaleringsteam werk nauw samen met de politie. Meer informatie is te vinden op deze site en op www.signaleringreigerskamp.nl

What’s App groep
Voor Reigerskamp is er ook een WhatsApp groep. Voor meer informatie zie het artikel in het hoofdmenu van deze site.